DASK Sigortası ve DASK Hasar Ödemesi Nedir?

Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) tarafından şart koşulan zorunlu deprem sigortası, sigortalı olan binada deprem sebebiyle görülen hasarları karşılayan sigortadır.

Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) tarafından şart koşulan zorunlu deprem sigortası, sigortalı olan binada deprem sebebiyle görülen hasarları karşılayan sigortadır. Sadece çatlak/çökme gibi hasarlar değil, deprem sebebiyle oluşan yangın, tsunami ya da yer kayması gibi doğal afetlerin sebep olduğu hasarlar da sigorta teminatı i çerisine girmektedir.

Deprem kaynaklı bir hasar oluştuğu zaman, sigortalı bireyler sigorta şirketlerine ba şvurarak durumu haberdar etmeli ve hasar tespiti için talepte bulunmalıdır. Hasar ödemesi, hasar tespit g örevlilerinin incelemeleri sonrası sigortalıya sigorta şirketi tarafından ödenir.

DASK Hasarı Nasıl Bildirilir?

Sigortalılar DASK hasar ihbarını iki farklı şekilde yapabilirler. DASK zorunlu deprem sigortas ını yaptırdıkları sigorta şirketine başvurabilir ya da direkt DASK’a ihbarda bulunabilirler. Hasar bildirirken binanızın az ya da çok hasar görmüş olması çok önemli değildir. Küçük hasarlar için de DASK hasar ihbarı yapabilirsiniz.

Anasayfaya dön